• DINAMIK
    Mewujudkan pengurusan yang dinamik dengan tadbir urus terbaik, berintegriti, peningkatan penggunaan ICT dan penyertaan penerimaan anugerah kualiti.
  • KOMITED
    Koperasi yang komited dalam membina reputasi dan hubungan yang baik dengan para pembekal dan pelanggannya melalui budaya kerja dan prestasi yang tinggi.
  • BERWAWASAN
    KPPP sentiasa berpegang teguh kepada prinsip di mana integrasi antara pengurusan dan pelanggan hendaklah sejajar dengan pertumbuhan ekonomi dan teknologi dalam mengharungi cabaran globalisasi ke arah mencapai matlamat koperasi khasnya dan wawasan 2020 amnya.

KPPPB menjadi koperasi yang berdaya maju, menyediakan perkhidmatan yang berkualiti tinggi, mesra pelanggan serta mencapai tahap antara koperasi terbaik di Pulau Pinang sejajar dengan pertumbuhan ekonomi dan teknologi dalam mengharungi cabaran globalisasi ke arah mencapai matlamat koperasi khasnya dan wawasan 2020 amnya.