Projek-Projek Koperasi

Koperasi Pelaut Pulau Pinang Berhad (KPPPB) menjalankan projek-projek pengendalian komoditi seperti berikut:

  • Pig Iron
  • Met Coke
  • Coal
  • Iron Ore
  • Rock Phosphate
  • Bajakimia

 

Pengedalian “Pig Iron”
(Kapal Apollo Neo)

pig iron1

iron pig2

iron pig3

iron pig4


Pengedalian “Met Coke”
(Kapal MV Jewel of Eagle)

met coke 5

met coke1

met coke2

met coke3

met coke4


Pengedalian “Iron Ore”
(Kapal MV Apus)

iron ore1

iron ore2

iron ore3

iron ore4

(Kapal MV Ikan Senyur)

 iron ore5


Pengedalian “Coal”
(Kapal MV Flourishing)

coal1

coal2

coal3

coal4

coal5


Pengedalian “Rock Phosphate / Bajakimia”
(Kapal MV Mell Sapphire)

1
2
3
4
5
6