Bantuan & Sumbangan

Koperasi ini memberi Sumbangan seperti Ahli yang masuk hospital selama 48 jam diberi tuntutan sebanyak RM200.00 dan kematian ahli sebanyak RM2,500.00 sekiranya anggota keluarga ahli meninggal dunia contohnya ibu/ayah/anak/isteri ahli akan menerima sumbangan sebanyak RM200.00.

Koperasi juga memberi Dana Pendidikan kepada anak Ahli yang memiliki “A” dalam UPSR sebanyak RM10.00 bagi setiap “A” yang diterima, serta anak-anak Ahli yang diterima masuk ke Universiti akan menerima dana sebanyak RM200.00 (tertakluk kepada terma dan syarat-syarat yang ditetapkan).

Koperasi juga memberi Bantuan kepada ibu-ibu tunggal yang menjadi ahli Koperasi ini.