Kebajikan Ahli Koperasi & Pekerja

Bagi menjaga kebajikan para ahli dan pekerja, Koperasi Pelaut Pulau Pinang (KPPPB) telah memberikan bantuan dan penghargaan kepada mereka yang layak. Antara inisiatif yang diambil ialah:

  • Bantuan kepada ibu-ibu tunggal yang menjadi ahli KPPPB
  • Sumbangan kepada para ahli KPPPB yang masuk hospital
  • Sumbangan khairat kematian kepada para ahli KPPPB

Bantuan kepada ibu-ibu tunggal yang menjadi ahli KPPPB

 

Bil. Nama Ibu Tunggal
1. Fathilah bt Siddik
2. Hasnah bt Abdullah
3. Jameela bt Abdul Haq
4. Kamariah bt Sharif
5. Marina bt Amir
6. Noorjahan bt Sikanda
7. Sakina Bee bt Mohd Ali
8. Siti Zaliha bt Hashim

Sumbangan kepada para ahli KPPPB yang masuk hospital (2015)

 

Bil. Nama Ahli
1. Adnan b Pawanteh
2. Zefreemizan bin Mohd
3. Shaik Mashoor bin Shaik Medar
4. Azrudin bin Othman
5. Zamri bin Ahmad
6. Ramli bin Tundang
7. Zainal bin Roselin
8. Syed Jeffry bin Syed Salim
9. Mohd Hashim bin Md Abbas
10. Daud Maidin bin Daud Abdul Gaffoor
11. Saleem bin Sulaiman
12. Mohamed Hassan bin Abdul Majid

Sumbangan khairat kematian kepada para ahli KPPPB (2015)

 

Bil. Nama Ahli
1. Mohamad Nosri bin Amir
2. Adnan bin Pawanteh
3. Sha’arani bin Hamid
4. Mohamed Abdul Kader bin Ibramsah
5. A. Rahman bin Yahya
6. Shaik Mashoor bin Shaik Medar
7. Mohamed Hassan bin Abdul Majid
8. Abdul Rashid bin Hashim
9. Zulkhairi bin Kassim
10. Abdul Rahim bin Pawanchik