Keanggotaan

Dianggotai dan dipimpin oleh peniaga-peniaga kecil yang berlatarbelakangkan buruh pelabuhan, pegawai-pegawai syarikat besar yang bergiat dalam perniagaan pelabuhan termasuk dari sector perbankan, insuran, agensi perkapalan, Suruhanjaya Pelabuhan Pulau Pinang dan lain-lain.

Bilangan anggota : 400 orang

Koperasi dianggotai oleh kaum bumiputera yang berlatarbelakangkan peniaga-peniaga kecil, buruh pelabuhan, pegawai kerajaan, pegawai syarikat swasta yang bergiat dalam perniagaan sisir pantai dan pelabuhan.