Omar b Endut

Setiausaha

Omar - SetiausahaEncik Omar b Endut.

Beliau menjadi Ahli sejak tahun 1988, no Ahli 281. Dilantik sebagai ALK pada tahun 1994, Setiausaha pada tahun 1997/2004/2015. Berpengalaman dalam bidang Pelabuhan selama 34 tahun. Berkelulusan: Senior Cambridge pada tahun 1959.