Othman b Omar

Ahli Lembaga Koperasi (ALK)

Encik Othman b Omar

No Ahli 332. Beliau berpengalaman dalam bidang Aquaculture pada tahun 1997 – 2010 serta bahagian Construction pada tahun 2000 – 2015.