Lesen & Sijil Perakuan

sijil_Page_01

Sijil Pendaftaran Koperasi Pelaut Pulau Pinang Berhad

sijil_Page_02

Sijil Perakuan Pendaftaran Suruhanjaya Koperasi Malaysia (SKM)

sijil_Page_04Sijil Keahlian Angkatan Koperasi Kebangsaan Malaysia Berhad (ANGKASA)

sijil_Page_05Sijil Keahlian Dewan Perniagaan Melayu Malaysia Pulau Pinang

SupplierBumiputeraCert_Page_1Sijil Akuan Pendaftaran Syarikat Bumiputera

SupplierCert_Page_1Sijil Akuan Pendaftaran Syarikat

sijil_Page_06Sijil Perakuan Pertukaran Nama Koperasi

sijil_Page_07Sijil Perakuan Pendaftaran Pindaan Undang-Undang Kecil (Akta Koperasi 1993)

sijil_Page_08Surat Perakuan Pendaftaran Sebagai Pelabur Bumiputera di
Kementerian Perdagangan Antarabangsa & Industri

sijil_Page_10Lesen Pengendalian Kargo di Penang Port

sijil_Page_11Lesen Perkhidmatan Stevedoring di Penang Port

sijil_Page_03Surat Peruntukan Saham Terbitan Awam