Perkhidmatan

 

  • Perkhidmatan Pelabuhan
    • Pengendalian & pemunggahan kargo pukal
    • Pengedalian & pemunggahan kontena
  • Kontraktor Berdaftar Kementerian Kewangan Malaysia (KKM)
No. Sijil : K19723736591290450
No. Rujukan Pendaftaran : 357-00025129
Tempoh Sah Laku : 14/4/2014 – 13/4/2017
BIL TARIKH DAFTAR
BIDANG
KOD
BIDANG
KETERANGAN STATUS
1 14/4/2014 020804 Pakaian Keselamatan, Kelengkapan dan Aksesori Aktif
2 14/4/2014 120401 Alat Keselamatan, Perlindungan dan Kawalan Aktif
3 14/4/2014 221002 Membersih Kawasan Aktif
4 14/4/2014 221104 Tenaga Buruh Aktif
5 14/4/2014 221106 Stevedor Aktif
6 14/4/2014 221107 Telly Clerk Aktif
7 14/4/2014 221503 Kenderaan/Jentera/Kenderaan Rekreasi Aktif
8 14/4/2014 221506 Bangunan/Pejabat/Stor/Ruang Niaga/Rumah Kediaman Aktif
9 14/4/2014 221510 Tempat Letak Kereta Aktif